Д-р Джил Болти Тейлър за личното и научното прозрение след прекаран инсулт.

Мозъчните клетките не бързат да се възстановят, хората бързат.   Доктор Джил Болти Тейлър е невроанатoм, възпитаник на Харвард, който дълги години се занимава с изследване на мозъчната функционалност и преподавателска дейност. На 10 декември 1996г., 37-годишната д-р Тейлър претърпява рядка форма на мозъчен кръвоизлив в лявото полукълбо. В продължение на четири часа тя наблюдава как мозъкът й напълно губи способността си да обработва информация, докато … Continue reading Д-р Джил Болти Тейлър за личното и научното прозрение след прекаран инсулт.

Brain struck. Dr Jill Bolte Taylor.

Wounded people are exactly that – they are wounded and if we treat them as though they are stupid then we are the ones being stupid. Dr Jill Bolte Taylor is a Harvard-trained brain researcher, who in 1996, at the age of 37, had the chance to explore what a brain stroke is from a personal experience after having a severe haemorrhage in the left hemisphere of her … Continue reading Brain struck. Dr Jill Bolte Taylor.

Trumpanation overview.

Prof. Andrew Solomon,  writer and lecturer on psychology, politics, and the arts; winner of the National Book Award; and an activist in LGBT rights, mental health, and the arts. In my early days, I met Jews who had fled Vienna in the 1930s despite friends who said that nothing so awful could happen to their peaceable way of life. I met Russians who had escaped … Continue reading Trumpanation overview.

Лошото психично здраве завлича бежаницте в социалната периферия. Лекари без граници.

„…Ако човек не е достатъчно здрав, за да осмисли миналото и да приеме реалността такава, кавато е, да възвърне контрола над бъдещето си и да започне да се наслаждава на живота отново, е много възможно да бъде изтласкан в социалната периферия, да развие чувство за безполезност, отчаяние и омраза, да започне да възприема заобикалящата го среда като враждебна и сам да стане враждебен“ Нивото на … Continue reading Лошото психично здраве завлича бежаницте в социалната периферия. Лекари без граници.

How poor mental health drags refugees to the social periphery. Doctors without borders.

  If a person is not healthy enough to make sense of the past and accept reality, regain control of their future and finally enjoy life, this person is very likely to drift to the social periphery, develop feelings of worthlessness, resentment and despair, perceive the environment as hostile and eventually respond in the same manner.   The mental health situation in the asylum seekers’ … Continue reading How poor mental health drags refugees to the social periphery. Doctors without borders.

Гай Уинч за емоционалната хигиена и ежедневните драми, които превръщат живота в трагедия

Без значение какво е физичеаското ви състояние, винаги можете да функционирате на по-добро емоционално и когнитивно ниво. Д-р Гай Уинч набра световна популярност с TED лекцията си – “Всички трябва да практикуваме емоционална първа помощ”, която днес е в топ 5 на най-вдъхновяващите ТЕD лекции. Той напомня на порасналите хора, колко важно е да лекуват охлузванията по емоционалното си тяло и как нелекуваните травми се превръщат в сериозни възпаления. Книгата … Continue reading Гай Уинч за емоционалната хигиена и ежедневните драми, които превръщат живота в трагедия

You can adopt habits at any stage in life. Period.

…if you start adopting emotional hygiene, and you start to pay attention to emotional wounds, you’ll start to realise that you can thrive and get productive and be happy, and you can get much more out of life throughout all the years you live.   Dr Guy Winch, PhD, is the charming TED speaker, who reminded over 2.5 millions of viewers how important it is … Continue reading You can adopt habits at any stage in life. Period.

The way we love. The why we love. Dr Helen Fisher.

… the same brain region that becomes active when you crave heroin, or cocaine, or alcohol, or nicotine, or food, or gambling also becomes active when you are madly in love. Dr Helen Fisher is a biological anthropologist, a Senior Research Fellow at The Kinsey Institute, member of the Center for Human Evolutionary Studies in the Department of Anthropology, Rutgers University and Chief Scientific Adviser to the Internet dating site … Continue reading The way we love. The why we love. Dr Helen Fisher.

Любовта през скенер. Д-р Хелън Фишър.

…същият регион в мозъка, който реагира при засисимост към хероин, кокаин, алкохол, никотин, храна или комар, става активен, когато сме влюбени. Доктор Хелън Фишър, е биологичен антрополог,  старши научен сътрудник към  Института за полови и сексуални изследвания Кинси, член на Центъра за човешки еволюционни изследвания в Департамента по антропология към университета  Ръджерс и главен научен съветник към интернет сайта за запознанства Match.com. Автор е на … Continue reading Любовта през скенер. Д-р Хелън Фишър.