Гай Уинч за емоционалната хигиена и ежедневните драми, които превръщат живота в трагедия

Без значение какво е физичеаското ви състояние, винаги можете да функционирате на по-добро емоционално и когнитивно ниво. Д-р Гай Уинч набра световна популярност с TED лекцията си – “Всички трябва да практикуваме емоционална първа помощ”, която днес е в топ 5 на най-вдъхновяващите ТЕD лекции. Той напомня на порасналите хора, колко важно е да лекуват охлузванията по емоционалното си тяло и как нелекуваните травми се превръщат в сериозни възпаления. Книгата … Continue reading Гай Уинч за емоционалната хигиена и ежедневните драми, които превръщат живота в трагедия

You can adopt habits at any stage in life. Period.

…if you start adopting emotional hygiene, and you start to pay attention to emotional wounds, you’ll start to realise that you can thrive and get productive and be happy, and you can get much more out of life throughout all the years you live.   Dr Guy Winch, PhD, is the charming TED speaker, who reminded over 2.5 millions of viewers how important it is … Continue reading You can adopt habits at any stage in life. Period.