Град на взривове

Тук всички деца са на тротинетки. И всички имат деца. Всички са безкрайно много. За себе си и за всички останали.

Значи – всички безкрайно много хора имат деца, а децата имат тротинетки!

Това ще рече, че безкрайно много тротинетки постоянно се оплитат в краката на всички и безкрайно много родители настървено се нахвърлят да бранят потомството си, защото родителят е едно свирепо животно. А Лондонският родител е най-големият хищник от всички свирепи родители/животни на света. Просто защото тук всички са безкрайно много и постоянно тротинетките на децата им се заплитат  в нечии крака.

Тези, които нямат деца, понякога също имат тротинетки. Понякога нямат тротинетки, но имат желание да се възпроизведат и да натирят генетичните  си продукти по лондонските улици върху тротинетки.

А в това гъмжило от безкрайно много родители и деца на колела, някои хора се опитват да се придвижат до работните си места. Работните места от своя страна са рядкост, а редките екземпляри са най-ценни, най-желани и за тях са се водели най-много войни. Това прави хората, които притежават работни места, перманентно напрегнати и очакващи нападение от засада. За това, тези хора използват половината си енергия, за да са в постоянно напрежение, а останалата изсипват в продукция на работното място. Тези хора пазят позицията  си така, както родител пази дете на тротинетка – освирепяло. Някои от тези много хора, притежатели на работно място, са също и родители. Това прави положението дваж по-настървено. Нека си представим за миг – работещ родител, който бранейки работното си място, бърза да стигне до бюрото си, се спъва в тротинетката на чуждо дете! Това неминуемо предизвиква мини атомен взрив от последващи освирепели отбранително-предпазни реакции. По груба статистика това се случва на всеки четири секунди някъде в Лондон.

Взривоопасен град!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.